homepage

Δήλωση Διαζυγίου

Για τη Δήλωση Διαζυγίου απαιτούνται :

  1. Απόφαση δικαστηρίου και το διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής επικυρωμένα (για θρησκευτικό γάμο)
  2. Απόφαση δικαστηρίου και πιστοποιητικό τελεσιδικίας πρωτοδικείου επικυρωμένα (για πολιτικό γάμο)

Η δήλωση γίνεται με επιτόπια παρουσία από ένα εκ των δύο διαζευγμένων με την ταυτότητά του, στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του τόπου τέλεσης του γάμου ή στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας της έδρας του δικαστηρίου, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης .

  • Εάν έχουν παρέλθει 90 ημέρες μετά την έκδοσης της απόφασης πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 4,5€.
  • Εάν έχουν παρέλθει πάνω από 180 ημέρες μετά την έκδοσης της απόφασης πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 13,5€.

Εκπρόθεσμη  δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013)

  • Από την 31η (τριακοστή πρώτη) μέχρι και την 120η (εκατοστή) ημέρα  καταβολή προστίμου ποσού 100 €.
  • Μετά την παρέλευση της εκατοστής εικοστής ημέρας καταβολή προστίμου ποσού 300 €.

 Αίτηση δήλωσης διαζυγίου