homepage

Δήλωση Διαζυγίου

 

Για τη Δήλωση Διαζυγίου απαιτούνται :

  1. Απόφαση δικαστηρίου και το διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής επικυρωμένα (για θρησκευτικό γάμο)
  2. Απόφαση δικαστηρίου και πιστοποιητικό τελεσιδικίας πρωτοδικείου επικυρωμένα (για πολιτικό γάμο)
  3. Παραίτηση από ένδικα μέσα

Η δήλωση γίνεται με επιτόπια παρουσία από ένα εκ των δύο διαζευγμένων με την ταυτότητά του, στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του τόπου τέλεσης του γάμου ή στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας της έδρας του δικαστηρίου, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης .

Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ισχύουν τα πρόστιμα όπως αυτά ορίζονται από το Ν. 4144/2013, δηλαδή

Χρηματικό πρόστιμο 100€ μετά την παρέλευση 30 ημερών έως και 90 ημερών

Χρηματικό πρόστιμο 300€ από την παρέλευση 90 ημερών και άνω

Για τις περιπτώσεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν 4144/2013 ισχύουν πρόστιμα ( παράβολα 13.5 €) από την αρμόδια ΔΟΥ

 Αίτηση δήλωσης διαζυγίου